Vertrouwen

Vertrouwen, het is een van de kwaliteiten die we ontwikkelen tijdens het beoefenen van mindfulness. En tegelijkertijd is vertrouwen niet iets wat je kunt ‘doen’ of ‘onder de knie kunt krijgen’. Eigenlijk is het altijd al aanwezig, we hoeven er alleen maar naar te luisteren. Werkelijk vertrouwen vereist acceptatie en overgave. Neem zelf-vertrouwen. Veel mensen denken er een gebrek aan te hebben. We vertellen onszelf dat we er aan moeten werken om dit vertrouwen op te vijzelen. Maar sta eens stil bij het volgende: als je iets van nature kunt en je geeft expressie aan dat waar je goed in…