Vertrouwen

Vertrouwen, het is een van de kwaliteiten die we ontwikkelen tijdens het beoefenen van mindfulness. En tegelijkertijd is vertrouwen niet iets wat je kunt ‘doen’ of ‘onder de knie kunt krijgen’. Eigenlijk is het altijd al aanwezig, we hoeven er...